PUBLIC RELATIONS
PUBLIC RELATIONS
čítaj viac
EVENT MANAGMENT
EVENT MANAGMENT
čítaj viac
MEDIA RELATIONS
MEDIA RELATIONS
čítaj viac
GRAFIKA
GRAFIKA
čítaj viac
VYDAVATEĽSTVO
VYDAVATEĽSTVO
čítaj viac

VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Revue 50+

Revue pre zrelých čitateľov

Revue 50+
Revue pre zrelých čitateľov

Nový časopis smerovaný na čitateľov nad 50 rokov má ambíciu vyplniť na mediálnom trhu prázdne miesto, pretože v ponuke printových médií v súčasnosti podobné periodikum absentuje.
Časopis je určený generácii čitateľov, ktorí už disponujú životnou skúsenosťou, sú bohatší o múdrosť poznaného a nechýba im rozmer nadhľadu. Sú to zrelí ľudia v produktívnom veku, ktorí ešte väčšinou pracujú a majú aj činorodé plány, ale na rozdiel od mladších generácií už vedia presne, čo chcú, ale i čo nechcú a veci posudzujú triezvo. A hlavne ich nezaujíma iba kariéra a pracovné úspechy, ale aj kvalita životného štýlu v snahe udržať si čo najdlhšie dobrú kondíciu. Preto ochotnejšie absorbujú informácie o správnej životospráve a orientujú sa viac na kvalitu ako kvantitu a to sa týka rovnako vecí ako štýlu života.

http://revue50plus.sk/

 

Bedeker zdravia

Bedeker zdravia

Dvojmesačník Bedeker zdravia vychádza od roku 2005. Určený je laickej verejnosti, pričom cieľom projektu je prinášať overené a kvalifikované informácie z jednotlivých medicínskych odvetví, ktoré pre čitateľov neraz predstavujú navigáciu v riešení ich zdravotných problémov. Nadčasovosť a súčasne v mnohom tiež inovatívnosť informácií, rovnako ako aj edukačnú hodnotu článkov  zabezpečuje spolupráca redakcie s renomovanými a erudovanými autormi a takými inštitúciami, ako sú Slovenská zdravotnícka univerzita, Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Slovenská lekárska spoločnosť, Lekárska a Farmaceutická fakulty Univerzity Komenského či  Liga proti rakovine.

Pútavá grafická úprava, edukačný a informačný potenciál časopisu oslovujúci cieľovú skupinu čitateľov bez ohľadu na vek, vzdelanie a sociálne postavenie . Mnohí z vás nás oslovujete klasickou i e- mailovou poštou a vaše telefonáty  svedčia o tom, že vás zdravie, prevencia a informácie o zdraví zaujímajú. Naša práca je zmysluplná a  prináša osoh všetkým. Svedčí o tom aj ocenenie -  medaila MUDr. Ivana Stodolu za šírenie zdravotnej výchovy, ktorú Bedekru zdravia udelilo MZSR v roku 2011.

Bedeker zdravia vydáva pravidelne  odborné suplementy: Ortopédia, Diabetológia a obezitológia, Praktická a preventívna kardiológia.  V máji 2013 sme vydali reprezentatívnu publikáciu 90. Rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of orthopaedics in Slovakia.  Odborná verejnosť si môže suplementy aj knihu objednať.

Bedeker zdravia – váš sprievodca svetom zdravia :)

www.bedekerzdravia.sk

 

Ročenka elektrotechniky a energetiky – Slovak energy annual 2018

Ročenka elektrotechniky a energetiky – Slovak energy annual 2018


Mapujeme aktuálnu situáciu na trhu, venujeme pozornosť jednotlivým oblastiam,  ako elektrotechnika, energetika, výroba, prenos a distribúcia elektrickej energie, plynárenstvo, obchod s elektrinou a plynom. Energetická bezpečnosť,  legislatívny rámec.  Tepelná energetika, obnoviteľné zdroje energie, energetické zhodnocovanie odpadov, energetická efektívnosť. Kvapalné palivá, ropný priemysel, ťažobný priemysel. Informačné technológie. Priestor má tradične školstvo, veda, výskum, excelentné a kompetenčné centrá, prepojenie potrieb štúdia a praxe. Štatistické údaje sú neodmysliteľnou súčasťou projektu a samozrejme nebude chýbať ani predstavenie lídrov jednotlivých spoločností v kapitole Kto je kto.  Ponúkame možnosť pre prezentáciu spoločností, ktoré sa pohybujú v tomto segmente trhu.

Našim cieľom je detailnejšie predstavenie zväzov,  spracovanie jednotlivých kapitol obohatené o nové zaujímavé informácie a vyjadrenia popredných predstaviteľov jednotlivých oblastí.

Veríme, že opäť prinesieme kvalitný už 17. ročník publikácie, ktorá slúži odbornej verejnosti, obchodným komorám a partnerom, tvorcom rozhodnutí,  MHSR,  publicistom a novinárom, ale tiež laikom, ktorých táto oblasť zaujíma.

www.rocenka.sk